Banner-Hor-ToS
مرکز تکالیف و فعالیت‌های خلاقانه (HCAC)

Contact Information

نشانی: Ιδρύματα Καλοκαιρινού, Μονής Αγκαράθου και Κοσμά Ζώτου

تلفن: 6945263724

پست الکترونیک: [email protected]

وب سایت: https://arsis.gr/

توضیحات

تسهیل ادغام کودکان مهاجر و پناهنده (4 تا 17 سال) در آموزش رسمی فعالیت می‌کند. 

به منظور اطمینان از بهترین آمادگی و پشتیبانی در مدرسه، مراکز ارائه می کنند:

• کلاس های زبان یونانی و انگلیسی

• کلاس های ریاضی و علوم طبیعی

• پشتیبانی از تکالیف بعد از مدرسه

• کارگاه های آموزشی مهارت های اساسی زندگی

• حمایت روانی اجتماعی، رشد شناختی و عاطفی-اجتماعی و آمادگی مدرسه

• کمک و پشتیبانی برای ثبت نام و دسترسی به آموزش رسمی

• فعالیت های تفریحی

• ارتقاء ادغام بزرگسالان / والدین از طریق فعالیت های حساس سازی

• ترویج یادگیری دیجیتال و رویکرد یادگیری ترکیبی: از طریق استفاده از تبلت ها و پلتفرم اخیلوس