Banner-Hor-ToS
صلیب سرخ یونان بخش کرِت

Contact Information

نشانی: روسو خوردو 7، هراکلیون، کرت

تلفن: 2810225094

پست الکترونیک: [email protected]

وب سایت: https://www.facebook.com/Ελληνικός-Ερυθρός-Σταυρός-Περιφερειακό-Τμήμα-Ηρακλείου-108049937333177

توضیحات

صلیب سرخ یونان بزرگترین سازمان بشردوستانه در یونان با یک پروژه پیچیده مبتنی بر اقدامات داوطلبانه و واکنش فوری شهروندان است. همواره با هدف تسکین آلام بشری در زمان جنگ و صلح، حمایت از مجروحان، بیماران، پناهندگان، سالمندان، افراد با مشکلات مالی و افراد از هر قشر آسیب پذیر جمعیت، بسیج شده اند. اقدام آن با آمادگی و هوشیاری، همبستگی و انساندوستی همراه بوده و مترادف با بخشش خیر خواهانه و ایثار می باشد.

از سال ۱۸۷۷ تا به امروز، صلیب سرخ یونان با مراقبت از ضعیف‌ترین قشر جمعیتی کشور، به کارهای بشردوستانه خود ادامه می‌دهد. صلیب سرخ یونان با همکاری سایر نهادها سازمان ها، دولتی و غیردولتی، در کنار هر فرد، خانواده یا گروهی است که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های نژادی، قومی و اقتصادی در فعالیت خود با مشکلاتی مواجه هستند.